Ślub w piątek

ślub w piątek

W ostatnim czasie coraz bardziej popularnym staje się, by zorganizować np. ślub w piątek. Jakie są tego zalety? Oczywiście przede wszystkim finansowe. Mniejsze obłożenie tych terminów sprawia, że honorarium orkiestry czy fotografa jest znacznie niższe. Właściciel sali weselnej także zaproponuje nam korzystniejszą ceną niż w przypadku uroczystości sobotniej.

Dlaczego warto zorganizować ślub w piątek?

Po pierwsze wesele w piątek można zorganizować znacznie szybciej. Soboty są zarezerwowane na długo do przodu. Terminy piątkowe cieszą się większą dostępnością, co wiąże się z możliwością szybszej organizacji uroczystości. To z kolei wpływa na mniejszą ilość stresu związaną z realizacją poszczególnych elementów uroczystości.

A czy są jakieś minusy ślubu w piątek?

Polacy coraz chętniej decydują się na śluby konkordatowe, czyli takie, gdzie podczas jednej uroczystości jest zawierane małżeństwo cywilne (państwowe) i sakrament małżeństwa w kościele. O ile dla małżeństwa cywilnego nie ma znaczenia w jakim okresie roku czy tygodnia się odbędzie, to już w kontekście uroczystości kościelnych bywa, że jest to istotne. I tu też zaczynają się pierwsze potencjalne problemy.

wesele w piątek

Piątek jest dniem szczególnym w Kościele katolickim. Wierni Kościoła Katolickiego są zobowiązani czynić pokutę i w wybrane dni zachować post oraz wstrzemięźliwość. Reguluje to Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w kanonie 1250: ,,W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu”. Co należy zatem robić w piątki? Przepis kan. 1249 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdza, że w dni pokutne katolicy powinni modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość. Nie jest to więc czas na świętowanie i zabawę. Wynika z tego, że ślub kościelny w piątek jest niemożliwy. Podobnie sytuacja ma się z weselem – wesele w piątek również jest zakazane. Czy jest to więc sytuacja bez wyjścia? Zapytaliśmy o to Michała Poczmańskiego, adwokata kościelnego, który na co dzień specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (nie jest to rozwód kościelny, o czym w naszym długim wywiadzie na kanale YouTube). Dziś mec. Poczmański skonsultuje dla nas kilka spraw dot. ślubu, a nie rozwiązania małżeństwa.

Wesele w piątek jest niemożliwe?

Faktycznie ślub w piątek jest dość kłopotliwy, ale nie jest niemożliwy, co muszę jasno podkreślić. Piątek jest obchodzony jako wspomnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Dla katolików jest to dzień szczególny. I faktycznie przez długi czas ślub kościelny w piątek był problemowy. W Polsce do 2013 roku obowiązywał zakaz urządzania hucznych zabaw w ten dzień. Jednak Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zniesieniu nakazu powstrzymywania się od zabaw w piątki. Nakaz ten obowiązuje obecnie tylko we wszystkie dni Wielkiego Postu. W piątki mamy za to obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa.

mięso na weselu

Pokarmy mięsne na weselu w piątek są możliwe?

Aby nasi goście mogli spożywać pokarmy mięsne podczas przyjęcia weselnego w piątek, a także w czwartek (z racji wesela kończącego się zazwyczaj po północy, tj. już w piątek) niezbędne będzie uzyskanie odpowiedniej dyspensy na spożywanie pokarmów mięsnych w miejscu organizowania przyjęcia weselnego. W tym celu należy zwrócić się do proboszcza parafii, na terenie której organizowana jest uroczystość. To on jest osobą władną do tego, aby takiej dyspensy udzielić gościom weselnym. Ważne, aby nie popełnić błędu i nie zwrócić się z tą prośbą do proboszcza parafii ślubu. Zazwyczaj są to dwie różne parafie, a tylko ten konkretny proboszcz będzie posiadał władzę do udzielenia dyspensy. Zazwyczaj na koniec ceremonii zawarcia małżeństwa kapłan informuje gości weselnych o udzielonych dyspensach, podając powód udzielenia, a także naznaczając czyn pobożny, jaki należy wykonać np. modlitwa bądź pokuta w inny dzień tygodnia. Dla niektórych naszych gości może być to bardzo ważne.

Ślub kościelny w piątek – czy wolno go zorganizować?

Ślub kościelny w piątek jest jak najbardziej możliwy. Nie ma ku temu żadnych zakazów wynikających z kościelnego prawa powszechnego czy partykularnego. Tak jak już wcześniej wspominałem jedyną kłopotliwą kwestią była organizacja wesela. Jednak uchwałą z dnia 13 marca 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski zmieniła brzmienie IV przykazania, tym samym dając możliwość na uczestniczenie w uroczystościach zbiorowych również w piątki. Pragnę jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko terenu Polski – w innym kraju może być zupełnie inaczej.

Ślub w Wielki Post

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie znajdziemy informacji na temat ograniczeń co do czasu zawierania związku małżeńskiego. Dlatego też ślub w poście jest możliwy. Jedynym wyjątkiem są dwa konkretne dni: Wielki Piątek oraz Wielka Sobota, gdy zakazane jest sprawowanie sakramentu małżeństwa.

Czy mogę zorganizować wesele w okresie Wielkiego Postu?

W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest udzielenie dyspensy na zabawy zbiorowe w czasie Wielkiego Postu. Z prośbą o taką dyspensę należy wystąpić do ordynariusza miejsca, gdyż proboszcz nie może udzielić dyspensy od zabaw w tym okresie liturgicznym. Warto pamiętać, że czas na odpowiedź i przeprocesowanie sprawy po stronie kurii diecezjalnej nie musi być wcale szybki, dlatego, jeśli to możliwe, warto zawczasu pomyśleć o tej kwestii. Polecam też przygotowania do ślubu i wesela zacząć zawsze od ustalenia terminu w właściwą władzą kościelną, czyli proboszczem (parafii ślubu i wesela) lub ordynariuszem miejsca (zwykle biskupem diecezjalnym). Dopiero później ustalać pozostałe szczegóły np. z fotografem, orkiestrą, salą.

– –

Wsparcia merytorycznego przy tworzeniu artykułu udzielił mec. Michał Poczmański – adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.


Leave a Reply